ELLIKQAL'A TUMANI XTMFMT VA TE BO'LIMI VEB SAYTI

VEB SAYT HOZIRDA ISHLANMOQDA. SAYT 10 KUNDAN KEYIN TO'LIQ ISHGA TUSHADI
TUMANDAGI MAKTAB VEB SAYTLARI Ellikqal'a tumanidagi 6-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 6-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 7-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 7-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 8-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 8-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 9-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 9-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 10-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 10-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 11-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 11-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 14-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 14-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 15-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 15-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 16-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 16-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 19-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 19-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 21-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 21-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 25-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 25-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 37-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 37-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 42-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 42-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 47-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 47-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 48-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 48-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 49-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 49-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 58-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 58-maktab.ellikkala.uz Ellikqal'a tumanidagi 62-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi - 62-maktab.ellikkala.uz